DRG en Partners BV

De activiteiten van DRG + Partners BV vinden (onder andere) plaats in de branche: Risicoanalisten en schadetaxateurs.

Deze branche heeft als hoofdcategorie in de SBI-onderverdeling die de KVK aanhoudt: 'Financiële instellingen' en is in dit geval verder onderverdeeld bij: 'Overige financiële dienstverlening', subcategorie 'Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen'.

Uitvoeren van expertises, taxaties, arbeidskundig onderzoek, het verhalen van schade in de ruimste zin, het geven van adviezen en het verrichten van controles in het bijzonder op technisch gebied, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Micasa Design heeft het nieuwe logo en firmakaartjes ontworpen en zijn we bezig met de nieuwe website voor DRG + Partners BV.