DRG Partners BV

De activiteiten van DRG Partners BV vinden (onder andere) plaats in de branche: Risicoanalisten en schadetaxateurs.

Deze branche heeft als hoofdcategorie in de SBI-onderverdeling die de KVK aanhoudt: 'Financiële instellingen' en is in dit geval verder onderverdeeld bij: 'Overige financiële dienstverlening', subcategorie 'Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen'.

Uitvoeren van expertises, taxaties, arbeidskundig onderzoek, het verhalen van schade in de ruimste zin, het geven van adviezen en het verrichten van controles in het bijzonder op technisch gebied, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

Wat doet Micasa Design hierin?

Micasa Design heeft een nieuw logo ontworpen voor DRG Partners BV.